DOROTI PACK | 8558 Csót, Rákóczi F. u. 74., +3689354277, +36305309820, info@doroti.hu

Magyar Magyar

Magyar | English

Pályázati felhívás - Támogatási kérelem benyújtása: 2016. február - 2018. február

Tisztelt Partnerünk! 
 
Megjelent az élelmiszer előállítás támogatásához kapcsolódó felhívás! 
 
A felhívás alapján élelmiszer előállítás támogatására nyújthatnak be kérelmet gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők.
 
A támogatási kérelem benyújtása 2016. február 25-től 2018. február 15. van lehetőség. Első körben a 2016. április 15. napjáig benyújtott kérelmek kerülnek elbírálásra.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 151 Mrd Ft az alábbi fókuszterületi megosztás szerint: 3A – keretösszege: 72,6 Mrd Ft, 6A – keretösszege: 20,5 Mrd Ft, 5B – keretösszege: 57,9 Mrd Ft. 
A támogatott projektek várható száma: 5000 db

 
Ennek függvényében a Doroti PACK Kft. élelmiszeripari berendezései pályázati úton is elérhetővé váltak. 
Amennyiben, úgy dönt, pályázni szeretne valamely gétípusunkra, kérem, mielőbb keresse fel kollégánkat további tájékoztatásért és ajánlatért az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 
Tel.: +3689/354-277 
Mobil: +36-30/5309-820
E-mail: info@doroti.hu

 
Mezőgazdasági Termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP-3.4.2.1-15
 
Kik pályázhatnak?
 
Mezőgazdasági termelő abban az esetben, amennyiben
az utolsó teljes, lezárt üzleti évi-vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes, lezárt üzleti évi-, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul
 
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben amennyiben
utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul
a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő
 
Konzorcium formájában is van lehetőség pályázatot beadni- kollektív beruházás
legalább 5 jogilag és gazdaságilag egymástól független kezdeményezett, vagy termelői csoport, termelői értékesítői szervezet, szövetkezet ahol minden tag a 2007. évi XVII. tv 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval rendelkezik, plusz meg kell felelniük a vonatkozó 1-2 pontban található pontoknak
 
 
Mekkora összegre lehet pályázni?
 
Egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1.5 milliárd Ft.
 

Mekkora a támogatási intenzitás?
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
 
Regionális beruházási támogatás esetén közép-magyarországi régión kívül:
 
az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
a Közép-Dunántúl régióban 35%,
a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.
 
A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
 
Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a. A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban, valamint a támogatási intenzitás további 5 százalékponttal növelhető Közép-Magyarország régióban a pályázati felhívásban nevesített települések esetében.
 
A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség :
45%-a:
Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
Ha az elszámolható költség az fenti pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
 
Mikor nem pályázhat?
 
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás számára
EU-s versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatnak nem tett eleget
Elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió euró
Nem nyújtható megújuló energiatermeléshez támogatás megújuló energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatási kategória esetén
bioüzemanyagokhoz
vízerőművekhez
létesítmény működésének megkezdését követően
termelés eredményétől függően
működési célra
 
Mire pályázhat?
 
I. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek - támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:
 
A)     A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.
Támogatható tevékenységek:
Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 
B)      A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.
 
B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
 
B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.
 
B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.);
Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.
 
B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása
 
 
II. Önállóan nem támogatható tevékenysége
Projekt előkészítés: közbeszerzés; szakmai előkészítés
Mérnöki feladatok;
Projektmenedzsment;
Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
Ingatlan beruházás.    
 
Benyújtási határidő:
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig van lehetőség szakaszos elbírálásban.
 
Forduljon hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel:  
Pallang Sándor
DOROTI PACK Kft.
Ügyvezető Igazgató 

Ajánlatkérés azonnal!

DorPack Gépünk - Bagett Csomagolásra

Doroti Pack Kft. Esettanulmány - Bemutatja az Enterprise Group

Pályázati felhívás - Támogatási kérelem benyújtása: 2016. február - 2018. február

Köszönjük a Magyar Állam és az EU támogatását

OMÉK 2017 Bemutató Videó

Elérhetőségeink


H-8558 Csót, Rákóczi F. u. 74. - HUNGARY
Tel: +3689354277 - Fax: +3689354494
E-mail: info@doroti.hu